Genome-wide association study identifies two new susceptibility loci for atopic dermatitis in the Chinese Han population.

Authors:
Liang-Dan Sun, Feng-Li Xiao, Yang Li, Wen-Ming Zhou, Hua-Yang Tang, Xian-Fa Tang, Hui Zhang, Heidi Schaarschmidt, Xian-Bo Zuo, Regina Foelster-Holst, Su-Min He, Mei Shi, Qiang Liu, Yong-Mei Lv, Xi-Lan Chen, Kun-Ju Zhu, Yi-Feng Guo, Da-Yan Hu, Ming Li, Min Li, Yan-Hong Zhang, Xin Zhang, Jian-Ping Tang, Bi-Rong Guo, Hua Wang, Yuan Liu, Xiao-Yan Zou, Fu-Sheng Zhou, Xiao-Yan Liu, Gang Chen, Lin Ma, Shu-Mei Zhang, Ai-Ping Jiang, Xiao-Dong Zheng, Xing-Hua Gao, Pan Li, Cai-Xia Tu, Xian-Yong Yin, Xiu-Ping Han, Yun-Qing Ren, Shun-Peng Song, Zhi-Yong Lu, Xing-Lian Zhang, Yong Cui, Jing Chang, Min Gao, Xiao-Yan Luo, Pei-Guang Wang, Xing Dai, Wei Su, Hui Li, Chun-Pin Shen, Sheng-Xiu Liu, Xiao-Bo Feng, Chun-Jun Yang, Guo-Shu Lin, Zai-Xing Wang, Jian-Qing Huang, Xing Fan, Yan Wang, Yi-Xiao Bao, Sen Yang, Jian-Jun Liu, Andre Franke, Stephan Weidinger, Zhi-Rong Yao, Xue-Jun Zhang
Year of publication:
2011
Volume:
43
Issue:
7
Issn:
1061-4036
Journal title abbreviated:
NAT GENET
Journal title long:
Nature genetics
Impact factor:
27.603
Abstract:
Atopic dermatitis is a chronic, relapsing form of inflammatory skin disorder that is affected by genetic and environmental factors. We performed a genome-wide association study of atopic dermatitis in a Chinese Han population using 1,012 affected individuals (cases) and 1,362 controls followed by a replication study in an additional 3,624 cases and 12,197 controls of Chinese Han ethnicity, as well as 1,806 cases and 3,256 controls from Germany. We identified previously undescribed susceptibility loci at 5q22.1 (TMEM232 and SLC25A46, rs7701890, P(combined) = 3.15 × 10(-9), odds ratio (OR) = 1.24) and 20q13.33 (TNFRSF6B and ZGPAT, rs6010620, P(combined) = 3.0 × 10(-8), OR = 1.17) and replicated another previously reported locus at 1q21.3 (FLG, rs3126085, P(combined) = 5.90 × 10(-12), OR = 0.82) in the Chinese sample. The 20q13.33 locus also showed evidence for association in the German sample (rs6010620, P = 2.87 × 10(-5), OR = 1.25). Our study identifies new genetic susceptibility factors and suggests previously unidentified biological pathways in atopic dermatitis.